צלצלו אלינו: 054-9731431

צלצלו אלינו: 054-9731431
ניהול ופיקוח

אנו נותנים שירות בכל תחומי הבניה: שיפוץ , הרחבה ותוספות, בבניית יחידות דיור ובניינים.

מתוך מודעות לכל הקשיים שעובר יזם מרגע התכנון עד לאישור האכלוס

אנו משחררים את היזם מהטיפול בתחומים האלה נותנים לו להמשיך בעיסוקו היום יומית כאשר אנו מספקים:.

  • ניהול תאום הפרויקט לביצוע יחד עם כל המתכננים.
  • ניהול המכרז הקבלנים, ספקים מתוך היכרות מעמיקה למפרטים והמחירים לצורך קבלת מחיר ומוצר הטוב ביותר.
  • הכנת תקציב מראש למזמין.
  • הכנת לוחות זמניים מפורט לפרויקט.
  • הכנת חוזים לקבלנים, ספקים מתאים לכל סוג קבלן והלוחות זמנים.
  •   ניהול את כל טפסי הרשויות לאורך הביצוע לקבלת רישיון אכלוס (טופס 4,5).
  • פיקוח צמוד לכל שלב בדגש על לאיכות  העבודה תכניות ומפרטים.
  • הזמנת פיקוח עליון בכל שלב בהתאם לדרישות והצורך.
  • דאגה לאכיפת הבטיחות לאתר.
2all בניית אתרים